– Projekt unijny – wspieramy osoby potrzebujące

Projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim” realizowany przez PCPR Szamotuły wraz z 3 partnerami: MGOPS Wronki, OPS Szamotuły i Fundacją AKME od początku realizacji zapewnił już wsparcie 267 mieszkańcom powiatu szamotulskiego.

Osobom narażonym na wykluczenie społeczne – w tym niepełnosprawnym i przebywającym w pieczy zastępczej  – Partnerzy projektu oferują pomoc w odpowiedzi na diagnozowane i zgłaszane  potrzeby. Na terenie powiatu 8 osób,  które w ramach projektu ukończyły certyfikowany kurs asystenta osobistego osób niepełnosprawnych świadczy usługi asystenckie na rzecz 33 osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych, pomagając im nabywać, rozwijać i podtrzymywać umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania podopiecznych  w miejscu zamieszkania.  Dla osób niepełnosprawnych  PCPR przewidział korzystanie z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

Osobom  potrzebującm specjalistycznych porad  w PCPR w Szamotułach, w MGOPS Wronki oraz w ramach działań Fundacji AKME pomocą służą m.in. psycholog, logopeda, doradca zawodowy, prawnik, dietetyk. W OPS w Szamotułach podobne poradnictwo zostanie uruchomione w czwartym kwartale bieżącego roku. W MGOPS Wronki funkcjonuje grupa wsparcia dla rodzin.

Osoby, którym zależy na poprawie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych mogły wziąć udział w kilkudniowych Wyjazdowych Warsztatach Umiejętności Wychowawczych pn. „Szkoła dla Rodziców”. Wyjazd tego rodzaju w lipcu w Dymaczewie Nowym zorganizowała Fundacja AKME, natomiast w sierpniu w Karpicku k/Wolsztyna OPS w Szamotułach.  Uczestnicy warsztatów pogłębianie umiejętności przydatnych w życiu rodzinnym będą kontynuowali podczas cyklicznych zajęć stacjonarnych.

Fundacja AKME uruchomiła placówkę wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej. Specjalistycznymi usługami objęto seniorów z dziennych ośrodków wsparcia, oferując im m.in. działania animacyjne oraz fizjoterapię według potrzeb.

W najbliższym czasie PCPR Szamotuły będzie koncentrował działania projektowe na zakupie lokalu mieszkalnego przeznaczonego na realizację treningu usamodzielniania dla osób opuszczających pieczę zastępczą.

Wszystkie formy wsparcia dla uczestników projektu są bezpłatne.

Projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Back to top