– Świetlica ORBITA

Rodziny wychowujące dzieci w wieku szkolnym, a zwłaszcza rodziny, które mają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w stosunku do swoich dzieci, potrzebują pomocy w zakresie organizowania tym dzieciom czasu wolnego, pokonywania trudności szkolnych czy radzenia sobie z zaburzeniami zachowania. Ważną rolę w tej sferze pełnią placówki wsparcia dziennego. Powiat Szamotulski prowadzi placówkę wsparcia dziennego: Powiatową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Orbita” w Szamotułach.  

Dzieci i młodzież uczestniczą w zajęciach nieodpłatnie i dobrowolnie. Kierowane są przez pedagoga szkolnego i rodziców. Opiekę stałą zapewniają dzieciom dwie wychowawczynie zatrudnione na umowę o pracę i wolontariusze w postaci nauczycieli, którzy udzielają korepetycji najbardziej potrzebującym podopiecznym.

Świetlica „Orbita” przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z powiatu szamotulskiego, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych, dla dzieci i młodzieży chcących rozwijać zainteresowania oraz wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych.
A w ramach zajęć świetlica organizuje:

  • pomoc w odrabianiu lekcji;
  • organizowanie zajęć korepetycyjnych;
  • organizowanie zajęć tematycznych – spotkania świąteczne, imprezy okolicznościowe, pieczenie ciast;
  • czas wolny od nauki – wyjazdy i wycieczki;
  • wspólne przygotowywanie wigilii, śniadania wielkanocnego;
  • organizowanie zajęć socjoterapeutycznych – integracja grupowa, budowanie więzi w grupie, przełamywanie barier komunikacyjnych, podnoszenie własnej samooceny i inne.

Praca w Świetlicy nie ma stałego planu dnia i uzależniona jest od aktualnych potrzeb wynikających z sytuacji rodzinnej lub szkolnej. Największy nacisk w tej placówce kładzie się na prawidłową realizację obowiązku szkolnego, czyli chodzenie do szkoły, odrabianiu prac domowych, przygotowywaniu do lekcji. Każdy, kto zapisany jest do świetlicy, otrzymuje posiłek dostosowany do pory dnia w formie kanapki, bułki, słodyczy i gorącej herbaty.

Działalność Świetlicy stanowi istotny element skutecznego budowania systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w kontekście szeroko rozumianej profilaktyki opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu szamotulskiego.

[responsivevoice_button voice=”Polish Female” buttontext=”Słuchaj”]

Back to top