– Projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19

Informujemy, iż Powiat Szamotulski, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” otrzymał grant w łącznej kwocie 499 988,23 zł.

Celem projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy pomocy w Wielkopolsce” są działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19 poprzez wsparcie następujących podmiotów w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej na terenie Powiatu Szamotulskiego:

  1. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach,
  2. Domu im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Otorowie,
  3. Domu Dziecka „w Słońcu” w Lipnicy,
  4. Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych: „KANAAN” , „NEGEB” i „SYCHEM” w Szamotułach,
  5. Warsztatu Terapii Zajęciowej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Szamotułach

Projekt „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” (PDF, 147 KB)

Back to top