Program „Aktywny samorząd” – informacja dla studentów

Uprzejmie informujemy, że  terminy przyjmowania wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, są następujące:

1) 31 marca 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019),
2) 10 października 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020). 

O dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w 2019 r. będzie można aplikować wyłącznie drogą elektroniczną przy pomocy Systemu SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON).

System SOW umożliwia Osobom Niepełnosprawnym aplikowanie o środki PFRON bezpośrednio za pomocą systemu informatycznego. Bez konieczności wielokrotnych wizyt w urzędzie. Możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie, a więc:
• uzyskanie informacji,
• wypełnienie wniosku,
• podpisanie i złożenie wniosku,
• dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień,
• zapoznanie się ze wzorem umowy,
• rozliczenie dofinansowania.

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego. W celu szczegółowego zapoznania się z założeniami systemu SOW zapraszamy do lektury portalu informacyjnego SOW – link.

https://www.youtube.com/watch?v=mYkQHbqrmJQ

 

Skip to content