– Poszukujemy pracownika

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach poszukuje pracownika na stanowisko opiekuna – asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej/niesamodzielnej.

Na oferty oczekujemy do 10 maja 2017 r.

Zatrudnienie opiekuna – asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej/niesamodzielnej, jest elementem realizacji projektu partnerskiego pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim” realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o pracy – na stanowisko opiekuna–asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (PDF, 297 KB)

Back to top