– Poszukiwani pracownicy do domów pomocy społecznej

Poszukujemy chętnych do pracy w zastępstwie (umowa-zlecenie) za przebywających na zwolnieniach lekarskich pracowników Domów Pomocy Społecznej w Chojnie i Nowej Wsi.

Poszukiwane są osoby z wykształceniem kierunkowym (opiekunowie, pielęgniarki, terapeuci zajęciowi, asystenci osoby niepełnosprawnej itp.), ale również nieposiadające odpowiednich kwalifikacji, w tym studenci.

Praca polegać będzie na zapewnieniu całodobowej opieki osobom z niepełnosprawnością. Gwarantujemy odpowiednie przeszkolenie oraz  pełne zabezpieczenie w środki ochrony osobistej.

Prosimy o przekazywanie zgłoszeń w formie CV lub krótkiej informacji dotyczącej kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wraz z danymi kontaktowymi do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach, mail: zgloszenia@szamotuly.pcpr.pl

Back to top