– „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim”

Informacja o projekcie:

Powiat Szamotulski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w okresie od 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r. realizował projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim”.

Projekt był realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych i zdrowotnych w tym usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług asystenckich i opiekuńczych.

Szczegółowy opis działań projektowych znajduje się w poniższym załaczniku:

Informacja o projekcie (PDF, 404 KB)

Informacja o zachowaniu trwałości projektu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach informuje, że w ramach utrzymania trwałości projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim” gotowe jest do świadczenia usług społecznych – asystenckich (usługi Asystentów osobistych osób niepełnosprawnych), w przypadku zgłoszenia do centrum zapotrzebowania na usługę. Osoby zainteresowane wsparciem Asystenta osobistego osób niepełnosprawnych proszone są o zgłaszanie się do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach, w godzinach pracy jednostki lub pod numerem telefonu 61 10 18 146.

Zapytania ofertowe:

  1. Zapytanie ofertowe nr 1/WRPO/7.2.1/2017/RR W związku z realizacją projektu pt.: „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim”, numer RPWP.07.02.01-30-0017/15, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Powiat Szamotulski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług szkoleniowych.Treść zapytania ofertowego nr 1/WRPO/7.2.1/2017/RR z załącznikami (PDF, 2.67 MB)
  2. Zapytania ofertowe – poradnictwo specjalistyczneW związku z realizacją projektu pt.: „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim”, numer RPWP.07.02.01-30-0017/15, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Powiat Szamotulski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach zaprasza do składania ofert na świadczenie usług poradnictwa specjalistycznego przez:

3. Zapytanie ofertowe – wypożyczenie sprzętu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach zaprasza do składania ofert na wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego w projekcie „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim”.

W związku z realizacją projektu pt.: „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim”, numer RPWP.07.02.01-30-0017/15, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego.

Zapytanie ofertowe – wypożyczenie sprzętu (PDF, 3.94 MB)

Przetargi

1. Przetarg na zakup lokalu mieszkalnego w miejscowości Szamotuły

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach informuje, że w ramach realizacji projektu pt.: „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim”, nr RPWP.07.02.01-30-0017/15, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, ogłoszony został przetarg na zakup lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na realizację usługi mieszkania chronionego.

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego

2. Drugi przetarg na zakup lokalu mieszkalnego w miejscowości Szamotuły

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach informuje, że w ramach realizacji projektu pt.: „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim”, nr RPWP.07.02.01-30-0017/15, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, ogłoszony został drugi przetarg na zakup lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na realizację usługi mieszkania chronionego.

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego

Ogłoszenie o pracy:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach poszukuje pracownika na stanowisko opiekuna – asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej/niesamodzielnej.

Zatrudnienie opiekuna – asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej/niesamodzielnej, jest elementem realizacji projektu partnerskiego pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim” realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o pracy dla opiekuna –asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (PDF, 298 KB)

Back to top