– Pilotażowy Program „Aktywny Samorząd 2022”

Informujemy, że począwszy od dnia 01.03.2022 r.  rusza nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.

Wnioski w ramach modułu I przyjmowane będą zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej za pomocą systemu SOW (www.sow.pfron.org.pl – strona logowania do systemu).

Wnioski dotyczące modułu II składać można wyłącznie za pośrednictwem SOW (www.sow.pfron.org.pl – strona logowania do systemu).

Termin Przyjmowania Wniosków o Dofinansowanie:

  • w ramach modułu I: od 01 marca 2022 do  31 sierpnia 2022 r.
  • w ramach modułu II:
    • od 01 marca 2022 do 31 marca 2022 r. (dla wniosków dot. roku akademickiego 2021/2022),
    • od 01 września 2022 do 10 października 2022 r. (dla wniosków dot. roku akademickiego 2022/2023)

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z dokumentem Kierunki działań oraz warunki brzegowe programu “Aktywny samorząd” obowiązujące w roku 2022 (PDF, 1 MB)” gdzie zostały zawarte szczegółowe warunki ubiegania się o pomoc.

W 2022 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Obszary programu, w ramach których beneficjenci mogą wnioskować o dofinansowanie w roku 2022:

Back to top