Aktualności

Nabory na dofinansowania ze środków PFRON

Uprzejmie informujemy, że od dnia 19 września 2019 r. uruchomiono nabory na następujące zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych dofinansowanych ze środków PFRON: sport, kultura, turystyka i rekreacja, zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny – instytucje

Czytaj więcej

Uruchomiono nabór Aktywny Samorząd- MODUŁ I

Informujemy, że uruchomiony został nabór wniosków dotyczących Modułu I pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. W ramach programu realizowany będzie  m.in. Obszar C1, obejmujący pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Czytaj więcej

Informacja o dniach wolnych od pracy

Informujemy, że 2 maja 2019 r. oraz 21 czerwca 2019 r.  będą w PCPR w Szamotułach dniami wolnymi od pracy. W zamian za wskazane dni wolne  PCPR czynne będzie w soboty 6 kwietnia 2019 r. oraz 8 czerwca 2019 r., w godz. 7:30 – 15:30.

Czytaj więcej

Program „Aktywny samorząd” – informacja dla studentów

Uprzejmie informujemy, że  terminy przyjmowania wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, są następujące: 1) 31 marca 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019),2) 10 października 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020).  O dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II […]

Czytaj więcej

Poszukujemy pracownika socjalnego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach poszukuje pracownika socjalnego do pracy w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Na oferty oczekujemy do 28 lutego 2019 r.

Czytaj więcej

Poszukujemy pracownika

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach poszukuje pracownika na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Na oferty oczekujemy do 20 lutego 2019 r.

Czytaj więcej
Widzisz Reaguj Zadzwoń

Nasza pomoc może uratować ludzkie życie

Przypominamy o zwracaniu szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować naszej pomocy. Osoby bezdomne, samotne, a także pod wpływem alkoholu są najbardziej narażone na wychłodzenie organizmu. Nie bądźmy obojętni, reagujmy jeśli zauważymy kogoś potrzebującego pomocy.

Czytaj więcej

Otwarty nabór partnerów do projektu konkursowego w ramach WRPO 2014+

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach ogłasza otwarty nabór Partnera zainteresowanego utworzeniem partnerstwa, którego celem będzie wspólne opracowanie koncepcji projektu oraz wniosku o dofinansowanie projektu, a następnie wspólna realizacja projektu konkursowego w ramach poddziałania 7.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej
Skip to content