Otwarty nabór partnerów do projektu pozakonkursowego w ramach WRPO 2014+

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach ogłasza otwarty nabór Partnera zainteresowanego utworzeniem partnerstwa, którego celem będzie wspólne opracowanie koncepcji projektu oraz wniosku o dofinansowanie projektu, a następnie wspólna realizacja projektu pozakonkursowego.

Ogłoszenie o naborze, zawierające warunki, cel naboru, zakres merytoryczny, zasady składania ofert oraz szablon oferty współpracy znajdują się w poniżej.

Termin składania ofert upływa 17 lutego 2016 r. o godz. 15:30.

 

ogłoszenie o naborze.pdf

oferta współpracy.pdf

oferta współpracy.doc

 

 

Skip to content