Nowe zasady wydawania kart parkingowych

Od dnia 01 lipca 2014 roku, na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

UWAGA: Wskazanie do karty parkingowej będą mogły uzyskać wyłącznie osoby mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego porusznaia się, posiadajęce orzeczenie wydane po 1 lipca 2014 r. kartę parkingową otrzymają na podstawie ważnego orzeczenia wraz z symbolami przyczyny niepełnosprawności 04-O, lub 05-R, lub 10-N, lub bez tych symboli, ale zawierającego jednocześnie wskazanie spełnienia przesłanek do uzyskania karty parkingowej.

Natomiast osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, których orzeczenie wydano przed 1 lipca 2014 roku, mające znacznie ograniczone mozliwości samodzielnego poruszania się z kodami 04-O, lub 05-R, lub 10-N oraz wskazania do karty parkingowej uzyskają tę kartę na podstawie dotychczasowego orzeczenia bez konieczności ponownego orzekania.

Od 1 lipca 2014 roku osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym uzyskają kartę parkingową wyłącznie na podstawie orzeczenia wydanego po 1 lipca 2014 roku z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O, lub 05-R, lub 10-N i zawierającego jednocześnie wskazanie w zakresie karty parkingowej.

Wszystkie pozostałe osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności przed 1 lipca 2014 roku spełniające przesłanki do uzyskania karty parkingowej, ale nie posiadające kodów  04-O, lub 05-R, lub 10-N podlegaja ponownemu orzekaniu.

Drugą grupę stanowią osoby posiadające orzeczenie wydane przed 1 lipca 2014 roku, które pomimo, iż w orzeczeniu zawierają w/w symbole i spełniają przesłanki do uzyskania karty parkingowej, również podlegają konieczności ponownego orzekania się.

 
Karta parkingowa nie przysługuje osobom z lekkim stopniem niepełnosprawności.

O szczegółach na temat nowych zasad wydawania kart parkingowych można przeczytać w załączniku nr 1.

Dokumenty potrzebne w celu uzyskania karty parkingowej:

  1. Wniosek o wydanie karty parkingowej ( załącznik nr 2 ),
  2. Fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm,
  3. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej (druk dowodu wpłaty dostępne w siedzibie Zespołu, przy pobieraniu lub składaniu wniosku),
  4. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Pliki do pobrania:

Skip to content