– Nie bądź obojętny!

Przypominamy o zwracaniu szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować naszej pomocy. Osoby bezdomne, samotne, a także pod wpływem alkoholu są najbardziej narażone na wychłodzenie organizmu. Nie bądźmy obojętni, reagujmy jeśli zauważymy kogoś potrzebującego pomocy.

W czasie spadku temperatur, szczególnie w porze nocnej, osoby bezdomne są narażone na wychłodzenie organizmu, prowadzące w skrajnych przypadkach do śmierci, tym bardziej, że często przebywają pod wpływem alkoholu w miejscach nie nadających się do zamieszkania.

Dlatego tak ważny jest w tym czasie stały monitoring służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz dobra koordynacja działań, jak również właściwe reagowanie wszystkich, dla których los osób najbardziej potrzebujących naszej pomocy nie jest obojętny. Kliknij i przeczytaj apel Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pani Elżbiety Rafalskiej.

Zwracamy się więc do wszystkich, którzy widzą na ulicy osoby ubrane niestosownie  do pory roku, siedzące lub leżące na ławkach w parkach czy na przystankach autobusowych, aby zwracali uwagę i reagowali. Powiadamiajmy odpowiednie służby, gdy widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy. Zgłoszenia przyjmuje Policja – tel. 997, działa też alarmowy numer 112. Informacje można przekazywać również do właściwych gminnych ośrodków pomocy społecznej czy PCPR w Szamotułach.

Pamiętajmy o tym, że w porę udzielona pomoc może uratować czyjeś życie. Nie przechodźmy obojętnie obok potrzebujących wsparcia!

Back to top