– Nasza pomoc może uratować ludzkie życie

Przypominamy o zwracaniu szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować naszej pomocy. Osoby bezdomne, samotne, a także pod wpływem alkoholu są najbardziej narażone na wychłodzenie organizmu. Nie bądźmy obojętni, reagujmy jeśli zauważymy kogoś potrzebującego pomocy.

Każdy z nas odczuwa skutki nadchodzącej jesienno-zimowej aury. Spadek temperatur oraz coraz krótsze dni najbardziej dotkliwe są jednak dla osób bezdomnych, samotnych i niezaradnych życiowo. Dlatego też zwracam się do wszystkich ludzi dobrej woli – interesujmy się losem takich osób i zadbajmy o to, aby nie stały się ofiarami zimowego wychłodzenia. Nie bądźmy obojętni. Pamiętajmy, że nasza pomoc może uratować ludzkie życie!- apel Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pani Elżbiety Rafalskiej.

Zwracamy się więc do wszystkich, którzy widzą na ulicy osoby ubrane niestosownie  do pory roku, siedzące lub leżące na ławkach w parkach czy na przystankach autobusowych, aby zwracali uwagę i reagowali. Powiadamiajmy odpowiednie służby, gdy widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy. Zgłoszenia przyjmuje Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach – tel. 997, działa też alarmowy numer 112. Informacje można przekazywać również do właściwych gminnych ośrodków pomocy społecznej czy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Pamiętajmy o tym, że w porę udzielona pomoc może uratować czyjeś życie. Nie przechodźmy obojętnie obok potrzebujących wsparcia!

Back to top