– Nabór na członków komisji konkursowej

Zarząd Powiatu Szamotulskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej.

Celem naboru jest wyłonienie członków Komisji Konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert na realizację w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Szamotulskiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami znajdują się poniżej.

Termin składania ofert upływa 11 grudnia 2017 r.

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej (PDF, 2.21 MB)

Formularz zgłoszeniowy kandydata do Komisji Konkursowej (DOCX, 18.2 KB)

Back to top