– Koordynator dostępności

Funkcję koordynatora do spraw dostępności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach pełni Jaromir Zieliński.

Dane kontaktowe:

telefon – 61 10 18 130

mail – j.zielinski@szamotuly.pcpr.pl

Back to top