– Konferencja PFRON

Oddział Wielkopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza w dniu 27 lutego 2018 roku na konferencję pt.: „Spółdzielnie socjalne jako sposób na przeciwdziałanie bierności zawodowej”.

Program konferencji:

10:00 – 10:15 Otwarcie konferencji oraz przywitanie gości

10:15 – 10:35 Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością w aspekcie spółdzielni socjalnych – Dorota Habich, p.o. Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

10:35 – 10:55 Prawa osób niepełnosprawnych

  • Maria Krupecka, Pełnomocnik Wojewody do spraw Równego Traktowania

10:55 – 11:15 Społecznie odpowiedzialne zamówienia jako element spójnego systemu aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami

  • Jarosław Wypyszyński, Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej

11:15 – 11:30 Serwis kawowy

11:30 – 11:50 Rola podmiotów ekonomii społecznej w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych

  • Justyna Ochędzan, prezeska Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych

11:50 – 12:10 Tandem WTZ – spółdzielnia socjalna jako instrument aktywizacji zawodowej

  • Siostra Grażyna Koźlik, Przełożona Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Szamotułach

12:10 – 12:30 Rola samorządu w rozwoju ekonomii społecznej

  •  Józef Kwaśniewicz, Starosta Szamotulski

Miejsce konferencji: Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Lipowej 27 w Szamotułach.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenia na konferencję prosimy przesyłać najpóźniej do dnia 23 lutego 2018 r. na adres e-mail: konferencje.poznan@pfron.org.pl

Back to top