– Aktywny Samorząd

Aktywny Samorząd

Dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” – Moduł II może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

  1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  2. pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Czytaj więcej Aktywny Samorząd – Moduł II

Back to top