– Aktualności

Informujemy, że Powiat Szamotulski otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy na realizację „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.”, wprowadzonego Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2023r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. (Monitor Polski z dnia 22 listopada 2023r. poz. 1276).

Czytaj więcej Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku

W ramach realizacji projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim” poszukujemy kandydatów na dwa stanowiska pracy: ds. rodziny i dziecka w pieczy zastępczej oraz ds. procesu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej.

Czytaj więcej Poszukujemy pracowników

Back to top