– Integracja przez rekreację

Dzieci tańczące z dorosłymi na sali gimnastycznej.

Od stycznia do kwietnia w PCPR realizowany był projekt skierowany do rodzin zastęczych pod nazwą „Integracja przez Rekreację”. Jego treść stanowiły zajęcia sportowo-rekreacyjne, które odbywały się dzięki współpracy z poznańską Akademią Wychowania Fizycznego.

Do udziału w projekcie zaproszono zarówno dzieci, jak i rodziców zastępczych.  Cykl zajęć zainaugurowano w okresie ferii zimowych, a kolejne spotkania odbywały się w soboty w Świetlicy Socjoterapeutycznej ORBITA w Szamotułach. Uczestnicy programu mieli okazję do zapoznania się z takimi formami rekreacji jak: taniec, tenis stołowy, zabawy i gry tradycyjne oraz nordic walking (po 3 spotkania w ramach każdej z dyscyplin).

Zajęcia zawierały elementy edukacyjne oraz zabawowe pozwalające zaangażować uczestników w różnym wieku. Członkowie rodzin zastępczych mieli okazję nauczyć się kilku układów tanecznych oraz  wziąć udział w rozgrywkach z tenisa stołowego, zaznajamiając się wcześniej z jego historią i techniką. Przypomniane zostały tradycyjne gry jak Zośka, kapsle, gra w gumę i boulle. Marsze oraz ćwiczenia i zabawy z kijami stały się znakomitą okazją do ruchu na świeżym powietrzu.

Wszystkim biorącym udział w programie serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i entuzjazm. Mamy nadzieję realizować podobne w przyszłości.

Back to top