– „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego”

Informacja o projekcie:

Powiat Szamotulski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w okresie od 01.06.2016– 31.01.2019 realizował projekt „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób w terenu powiatu szamotulskiego”.

Projekt był realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.1 usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.1.2 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Głównym celem projektu była integracja społeczna i zawodowa 97 osób  z niepełnosprawnością oraz osób przebywających w pieczy zastępczej i ją opuszczających, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkałych w powiecie szamotulskim – poprzez wykorzystanie różnorodnych metod aktywizujących, prowadzących do zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych i społecznych oraz podjęcia zatrudnienia

 

Zapytania ofertowe:

 1. Zapytanie ofertowe – usługi wsparcia psychologicznego.

  W związku z realizacją projektu pt.: „Integracja i aktywizacja społeczno – zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego”, numer RPWP.07.01.02 – 30 – 134/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Powiat Szamotulski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usługi wsparcia psychologicznego.

  Zapytanie ofertowe – usługi wsparcia psychologicznego (PDF, 2.03 MB)
  Protokół z wyboru wykonawcy (PDF, 364 KB)

 2. Zapytanie ofertowe – wynajem sali szkoleniowej.

  W związku z realizacją projektu pt.: „Integracja i aktywizacja społeczno – zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego”, numer RPWP.07.01.02 – 30 – 134/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Powiat Szamotulski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usługi wynajmu sali szkoleniowej.

  Zapytanie ofertowe – wynajem sali szkoleniowej (PDF, 2.3 MB)
  Protokół z wyboru wykonawcy (PDF, 364 KB))

 3. Zapytanie ofertowe – dostawa materiałów biurowych.

  W związku z realizacją projektu pt.: „Integracja i aktywizacja społeczno – zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego”, numer RPWP.07.01.02 – 30 – 134/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Powiat Szamotulski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach zaprasza do złożenia oferty dotyczącej dostawy artykułów biurowych.

  Zapytanie ofertowe – dostawa materiałów biurowych (PDF, 2.18 MB)
  Protokół z wyboru wykonawcy (PDF, 364 KB))

 4. Zapytanie ofertowe – usługa cateringowa.

  W związku z realizacją projektu pt.: „Integracja i aktywizacja społeczno – zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego”, numer RPWP.07.01.02 – 30 – 134/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Powiat Szamotulski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usługi caterningowej.

  Zapytanie ofertowe – usługa cateringowa (PDF, 2.39 MB)
  Protokół z wyboru wykonawcy (PDF, 364 KB))

 5. Zapytanie ofertowe – Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych.

  W związku z realizacją projektu pt.: „Integracja i aktywizacja społeczno – zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego”, numer RPWP.07.01.02 – 30 – 134/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Powiat Szamotulski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach zaprasza do złożenia oferty dotyczącej usługi szkoleniowej.

  Zapytanie ofertowe – Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych (PDF, 2.39 MB)
  Protokół z wyboru wykonawcy (PDF, 364 KB))

 6. Drugie zapytanie ofertowe – usługa cateringowa.

  W związku z realizacją projektu pt.: „Integracja i aktywizacja społeczno – zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego”, numer RPWP.07.01.02 – 30 – 134/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Powiat Szamotulski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usługi caterningowej.

  Drugie zapytanie ofertowe – usługa cateringowa (PDF, 2.38 MB)
  Protokół z wyboru wykonawcy (PDF, 535 KB)

 

Back to top