Ograniczenia w funkcjonowaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach

Informujemy, że na podstawie § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433), wprowadzone zostały następujące ograniczenia w funkcjonowaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach:

W okresie od 16 marca 2020 r. do odwołania w PCPR nie ma możliwości bezpośredniej obsługi interesantów.

Jednocześnie w sytuacjach wyjątkowych, związanych z realizacją zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, dyrektor PCPR może dopuścić bezpośrednią obsługę interesantów, z zachowaniem ograniczeń w dostępie do pomieszczeń biurowych. W takim przypadku interesanci przyjmowani będą w godz. 7:30 – 15:30 w holu budynku – wejście A (obok windy) po uprzednim skorzystaniu z dzwonka do drzwi.

We wszystkich sprawach prowadzonych przez PCPR można kontaktować się z pracownikami od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 wyłącznie telefonicznie i mailowo.

Korespondencję do PCPR przesyłać można pocztą tradycyjną, faxem na numer 61 10 18 155, za pośrednictwem ePUAP oraz platformy SOW – PFRON.

Pisma składane bezpośrednio do PCPR odbierane będą od interesantów wyłącznie w holu budynku – wejście A (obok windy). Przy składaniu pism w holu znajdować się mogą maksymalnie dwie osoby

Przypominamy również, że posiedzenia składów orzekających Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Szamotułach zostały zawieszone do odwołania. O nowych terminach posiedzeń składów orzekających zostaną Państwo powiadomieni.

Wnioski o wydanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności prosimy przesyłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem ePUAP.

Skan zarządzenia w sprawie w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach

Skip to content