Dofinansowania w roku 2020 dla osób z niepełnosprawnościami – zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie bez wychodzenia z domu!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 stycznia 2020 r. uruchomiono nabory na następujące zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych dofinansowanych ze środków PFRON:

  • likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,

  • turnusy rehabilitacyjne,

  • ortopedia i środki pomocnicze,

  • sprzęt rehabilitacyjny dla osób prywatnych.

Wnioski na dofinansowanie ze środków PFRON będzie można złożyć w wersji  papierowej oraz elektronicznej poprzez system SOW

Zachęcamy do składania wniosków za pomocą systemu SOW. Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Film informacyjny – jak założyć profil zaufany?

https://youtu.be/OnHWBuFV_bY

Dla osób chcących złożyć wnioski w siedzibie PCPR w formie tradycyjnej (papierowej), dostępne są w zakładce – do pobrania.

Skip to content