Dofinansowania w roku 2016 dla osób z niepełnosprawnościami

Uprzejmie informujemy, że od dnia 4 stycznia 2016 r. osoby z niepełnosprawnościami mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON.

Dofinansowanie to obejmuje:
•    pobyt na turnusie rehabilitacyjnym ,
•    likwidację barier technicznych, architektonicznych i w komunikowaniu się ,
•    zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych ,
•    zakup sprzętu rehabilitacyjnego .  

 

Z powodu dużego zainteresowania dofinansowaniem do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, większe szanse na jego uzyskanie mają:
•    dzieci i młodzież do 24 roku życia,
•    kombatanci,
•    osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności (I grupa inwalidzka), które po raz pierwszy starają się o tę formę pomocy,
•    osoby za znacznym stopniem niepełnosprawności (I grupa inwalidzka), które nie korzystały z dofinansowania w roku 2015.

Skip to content