– Dofinansowania ze środków PFRON

Informujemy, że  nadal trwają nabory na dofinansowania ze środków PFRON na:

  • likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
  • turnusy rehabilitacyjne,
  • zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
  • zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla osób fizycznych.

Wnioski na dofinansowanie ze środków PFRON można złożyć w wersji  papierowej (pocztą lub w skrzynce podawczej PCPR) oraz elektronicznej poprzez system SOW.

Zachęcamy do składania wniosków za pomocą systemu SOW. Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem jest dostęp wnioskodawcy do internetu. Pełne korzystanie z Systemu wymaga również posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany lub przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Back to top