– Dofinansowania dla osób z niepełnosprawnościami

Uprzejmie informujemy, że od dnia 4 stycznia 2016 r. osoby z niepełnosprawnościami mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON.

Dofinansowanie to obejmuje:

  • pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
  • likwidację barier technicznych, architektonicznych i w komunikowaniu się,
  • zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
  • zakup sprzętu rehabilitacyjnego .

Z powodu dużego zainteresowania dofinansowaniem do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, większe szanse na jego uzyskanie mają:

  • dzieci i młodzież do 24 roku życia,
  • kombatanci,
  • osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności (I grupa inwalidzka), które po raz pierwszy starają się o tę formę pomocy,
  • osoby za znacznym stopniem niepełnosprawności (I grupa inwalidzka), które nie korzystały z dofinansowania w roku 2015.
Back to top