Kategoria: Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Kontakt

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawnościul. Wojska Polskiego 1,  64-500 Szamotuły Zapraszamy:poniedziałek – piątek7:30 – 15:30 www: http://szamotuly.pcpr.ple-mail: pzoon@szamotuly.pcpr.pl telefony:61 10 18 150 – Przewodnicząca Zespołu61 10 18 151 – Sekretarz Zespołu61 10 18 152 – obsługa administracyjna Zespołu fax: 61 10 18 155

Czytaj więcej

Karty Parkingowe

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności od 1 lipca 2014 roku wydaje karty parkingowe. Od dnia 1 lipca 2014 roku, na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie uległy zasady wydawania kart parkingowych […]

Czytaj więcej

Legitymacje Osoby Niepełnosprawnej

Legitymację osoby niepelnosprawnej moża uzyskać na podstawie wniosku, po przedstawieniu prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień. Dokument wystawiany jest na okres ważności orzeczenia, jednak nie dłuższy niż: 1) 5 lat w przypadku legitymacji dokumentującej niepełnosprawność (dotyczy dzieci), 2) 10 lat w przypadku legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności wystawionej osobom, które […]

Czytaj więcej

Wydawanie Orzeczeń

Wniosek o wydanie orzeczenia z drukiem zaświadczenia lekarskiego można pobrać w siedzibie zespołu w Szamotułach przy ul. Wojska Polskiego 1, pok. nr 9 i 10 lub w we właściwym gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Druki dostępne również w zakładce „do pobrania”. Zespół orzeka na wniosek: osoby zainteresowanej, przedstawiciela ustawowego, rodzica lub przedstawiciela ustawowego dziecka. W wyjątkowych […]

Czytaj więcej

O Zespole

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szamotułach orzeka w sprawach: ustalenia niepełnosprawności dzieci do lat 16 w celu uzyskania m.in. zasiłku pielęgnacyjnego, ustalenia stopnia niepełnosprawności osobom powyżej 16 roku życia i dorosłym do celów pozarentowych. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności otrzymują przede wszystkim te osoby, które nie posiadają orzeczenia lekarza orzecznika ZUS. Osoby posiadające […]

Czytaj więcej
Skip to content