Kategoria: Projekty finansowane ze środków UE

Działanie 2.8 POWER – Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym: „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”

Informujemy, iż Powiat Szamotulski, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, otrzymał grant na wsparcie Domu Pomocy Społecznej w Chojnie oraz Domu […]

Czytaj więcej

Działanie 2.8 POWER – „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”

Powiat Szamotulski realizuje projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” nr WND-POWR.02.08.00-00-0107/20, w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych […]

Czytaj więcej

Poddziałanie 7.2.2 WRPO – „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego”

Informacja o projekcie Powiat Szamotulski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w partnerstwie z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi w okresie od 01.09.2019 do 30.08.2021 realizuje projekt „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego”. Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 Usługi […]

Czytaj więcej

Poddziałanie 7.1.2 WRPO – „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego (II)”

Informacja o projekcie Powiat Szamotulski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w okresie od 01.09.2019 r. – 30.04.2021 r. realizuje projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim”. Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.1 Aktywna integracja; Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja […]

Czytaj więcej

Poddziałanie 7.2.2 WRPO – „Program usług zdrowotnych świadczonych w społeczności lokalnej powiatu Szamotulskiego dla niesamodzielnych seniorów i ich opiekunów faktycznych”

Powiat Szamotulski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach realizuje w charakterze Partnera projekt nr RPWP.07.02.02-30-0104/17 pt. „Program usług zdrowotnych świadczonych w społeczności lokalnej powiatu Szamotulskiego dla niesamodzielnych seniorów i ich opiekunów faktycznych”. Projekt, w którym Partnerem wiodącym jest Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo – Doradcza A. Gawrońska sp. j.  z siedzibą przy ul. Nowosolskiej 21/3a, 60-171 Poznań, jest realizowany w […]

Czytaj więcej

Poddziałanie 7.1.2 WRPO – „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego”

Informacja o projekcie: Powiat Szamotulski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w okresie od 01.06.2016– 31.01.2019 realizował projekt „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób w terenu powiatu szamotulskiego”. Projekt był realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.1 usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.1.2 Usługi społeczne […]

Czytaj więcej

Poddziałanie 7.2.1 WRPO – „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim”

Informacja o projekcie: Powiat Szamotulski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w okresie od 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r. realizował projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim”. Projekt był realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.1 […]

Czytaj więcej
Skip to content