Kategoria: Teksty

Wypożyczalnia Sprzętu

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach od dnia 16 listopada 2009 roku działa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych „Tęcza”.  Wypożyczalnia świadczy usługi: dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności lub zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym konieczność używania danego sprzętu nieodpłatnie. Zasady wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego lub urządzenia pomocniczego Osoba chcąc skorzystać z wypożyczalni musi […]

Czytaj więcej

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinieul. Wojska Polskiego 1,  64-500 Szamotuły Zapraszamy:poniedziałek – piątek7:30 – 15:30 www: http://szamotuly.pcpr.pl e-mail: sekretariat@szamotuly.pcpr.pl telefon: 61 10 18 130 numery wewnętrzne fax: 61 10 18 155 telefon komórkowy|sms: 692 432 930   Dane do faktur: Nabywca: Powiat Szamotulskiul. Wojska Polskiego 4 Odbiorca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinieul. Wojska Polskiego 164-500 SzamotułyNIP 787 […]

Czytaj więcej

Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szamotułach orzeka w sprawach: ustalenia niepełnosprawności dzieci do lat 16 w celu uzyskania m.in. zasiłku pielęgnacyjnego, ustalenia stopnia niepełnosprawności osobom powyżej 16 roku życia i dorosłym do celów pozarentowych. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności otrzymują przede wszystkim te osoby, które nie posiadają orzeczenia lekarza orzecznika ZUS. Gdzie należy […]

Czytaj więcej

Punkt Interwencji Kryzysowej

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód. Dlatego gdy: nagle […]

Czytaj więcej

Piecza Zastępcza

Rodzina zastępcza to taka rodzina, która zapewnia opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodziców. Rodzina zastępcza tym różni się od adopcyjnej, że wyraża przede wszystkim gotowość do podjęcia się opieki nad dzieckiem lub dziećmi na okres czasowy lub do uzyskania przez dziecko pełnoletności. ecko powierzone pod opiekę rodziny zastępczej ma możliwość powrotu […]

Czytaj więcej
Skip to content