Kategoria: Teksty

Informator Pomocy Społecznej

Ośrodki pomocy społecznej w gminach na terenie Powiatu Szamotulskiego Duszniki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki Czynny: poniedziałek od godziny 9:00 do godziny 17:00, od wtorku do piątku od godziny 7:00 do godziny 15:00 tel. 61 29-19-080 Kaźmierz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaźmierzu ul. Szamotulska 20c 64-530 […]

Przejdź do treści

Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych

 OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) […]

Przejdź do treści

Strona partnerstwa projektu 7.2.1

        Treści zawarte na tej stronie są przeznaczone jedynie dla osoby lub podmiotu, który jest zalogowanym użytkownikiem i mogą zawierać poufne i/lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest jakiekolwiek przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie tych informacji lub podjęcie jakichkolwiek działań odnośnie tych informacji przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat.

Przejdź do treści

Program wyrównywania różnic między regionami III

  Obszary programu, które będą realizowane w 2019 r. to m.in.: Obszar B – likwidacja barier w urzędach powiatowych, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania; Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych; Obszar D – likwidacja barier transportowych; Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego […]

Przejdź do treści

Świetlica ORBITA

Rodziny wychowujące dzieci w wieku szkolnym, a zwłaszcza rodziny, które mają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w stosunku do swoich dzieci, potrzebują pomocy w zakresie organizowania tym dzieciom czasu wolnego, pokonywania trudności szkolnych czy radzenia sobie z zaburzeniami zachowania. Ważną rolę w tej sferze pełnią placówki wsparcia dziennego. Powiat Szamotulski prowadzi placówkę wsparcia dziennego: Powiatową […]

Przejdź do treści

Usamodzielnienia

Zasady udzielania pomocy usamodzielniającym się wychowankom, którzy opuszczają pieczę zastępczą po dniu 1 stycznia 2012 roku regulują przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późniejszymi zmianami). Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo terapeutyczną, w […]

Przejdź do treści

Linki

Starostwo Powiatowe w Szamotułach Portal Informacyjno-Usługowy emp@tia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Rzecznik Praw Dziecka Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawych Wielkopolski Urząd Wojewódzki Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Wielkopolskie Ośrodki Adopcyjne

Przejdź do treści
Skip to content