Kategoria: Rodzinna Piecza Zastępcza

Dyżury koordynatorów

  Zapraszamy na dyżury koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej: Poniedziałki w godz. 7:30 – 15:30Magdalena Idczaktel. 61 10 18 140e-mail m.idczak@szamotuly.pcpr.pl   Wtorki w godz. 7:30 – 15:30Anna Haussatel. 61 10 18 142e-mail a.haussa@szamotuly.pcpr.pl   Środy w godz. 7:30 – 15:30Madgalena Zielińskatel. 61 10 18 144e.mail m.zielinska@szamotuly.pcpr.pl   Czwartki w godz. 7:30 – 15:30Katarzyna Paciorkowskatel. 61 […]

Czytaj więcej

Dla kandydatów

Rodzina zastępcza to taka rodzina, która zapewnia opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodziców. Rodzina zastępcza tym różni się od adopcyjnej, że wyraża przede wszystkim gotowość do podjęcia się opieki nad dzieckiem lub dziećmi na okres czasowy lub do uzyskania przez dziecko pełnoletności. Dziecko powierzone pod opiekę rodziny zastępczej ma możliwość powrotu […]

Czytaj więcej

Świadczenia dla rodzin zastępczych

Rodzinom zastępczym na każde umieszczone dziecko, przysługuje : miesięczne świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania w wysokości: – 660 zł – w rodzinie zastępczej spokrewnionej, – 1 000 zł – w rodzinie zastępczej zawodowej i niezawodowej, miesięczny dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka z tytułu niepełnosprawności – nie mniej niż 200 zł, dofinansowanie do wypoczynku […]

Czytaj więcej

Informacje ogólne

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są: Rodzina zastępcza spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna Rodzinny dom dziecka. Rodzinę zastępczą tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy.Rodzinę zastępczą spokrewnioną tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, będący wstępnymi […]

Czytaj więcej
Skip to content