Kategoria: Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych

Sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych

O dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego może starać się osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeśli: prowadzi działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz odpowiednio udokumentuje ten fakt; zapewni odpowiednie do potrzeb osób niepełnosprawnych warunki techniczne i lokalowe do realizacji zadania; udokumentuje posiadanie […]

Czytaj więcej

Sport, kultura, rekreacja i turystyka

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych Dofinansowanie to jest realizowane przez PCPR ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i adresowana jest do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej prowadzących działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku. Wykaz dokumentów i załączników: wniosek […]

Czytaj więcej

Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się

Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zajmuje się likwidacją barier, która polega na dofinansowanie czynności lub/i inwestycji, których celem jest doprowadzenie środowiska osoby niepełnosprawnej do stanu bez barier. Wyróżniamy trzy rodzaje barier: BARIERY ARCHITEKTONICZNE, których likwidacji polega na dokonywaniu inwestycji lub czynności mających na celu udostępnienie przestrzeni architektonicznej osobie […]

Czytaj więcej

Sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego Dofinansowanie to jest realizowane przez PCPR dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O dofinansowanie do zakupi sprzętu rehabilitacyjnego może ubiegać się osoba niepełnosprawna posiadająca ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz jeżeli zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu. Wysokość dofinansowania wynosi do […]

Czytaj więcej

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych

Dofinansowanie to jest realizowane przez PCPR ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O dofinansowanie może się ubiegać osoba niepełnosprawna jeżeli: została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, w roku realizacji zadania nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków PFRON, turnus odbywa się w ośrodku, który posiada ważne zaświadczenie o wpisie do rejestru […]

Czytaj więcej
Skip to content