Kategoria: O Nas

Zespół pracowników PCPR w Szamotułach

DyrektorJaromir Zielińskij.zielinski@szamotuly.pcpr.pltel. 61 10 18 130 SekretariatWioleta Szwedasekretariat@szamotuly.pcpr.pl tel. 61 10 18 130 KsięgowośćMałgorzata Kowzan – główny księgowym.kowzan@szamotuly.pcpr.pl tel. 61 10 18 132 Magdalena Janaszkiewiczm.janaszkiewicz@szamotuly.pcpr.pl tel. 61 10 18 133 Marta Zakrzewskam.zakrzewska@szamotuly.pcpr.pl tel. 61 10 18 134 Dział Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychMarlena Skowronm.skowron@szamotuly.pcpr.pltel. 61 10 18 135 Małgorzata Rutkowskam.rutkowska@szamotuly.pcpr.pltel. 61 10 18 136 Dział świadczeń i […]

Czytaj więcej

O nas

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach (PCPR) jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, która realizuje zadania Powiatu Szamotulskiego z zakresu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, w tym orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. PCPR realizuje zadania własne powiatu oraz zadania zlecone przez administrację rządową w zakresie pomocy społecznej. […]

Czytaj więcej
Skip to content