Kategoria: Instytucjonalna Piecza Zastępcza

Kierowanie do placówek

Podstawą skierowania dziecka do placówki jest orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców lub opiekunów prawnych o umieszczenie dziecka w placówce. Dziecko kierowane jest do placówki przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Jeżeli powiat właściwy nie może skierować dziecka do placówki z powodu braku placówki odpowiedniego typu lub z […]

Czytaj więcej

Placówki na terenie Powiatu

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza KANAAN     ul. Lipowa 27/164-500 Szamotułytel. 61 29 20 984 Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza NEGEB     ul. Lipowa 27/264-500 Szamotuły     tel. 61 29 20 984 Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza SYCHEM     ul. Lipowa 27/364-500 Szamotuły     tel. 61 29 20 984 Dom Dziecka „W Słońcu”  Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK    […]

Czytaj więcej
Skip to content