Kategoria: Bez kategorii

Likwidacja barier architektonicznych – ważna informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach uprzejmie informuje, że nadal możliwe jest uzyskanie dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier: architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, do realizacji w roku 2020. Zainteresowanych prosimy o kontakt z PCPR.

Czytaj więcej

Deklaracja Dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach zobowiązuje się zapewnić dostępność stron internetowych www.szamotuly.pcpr.pl oraz http://bip.pcpr.powiat-szamotuly.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Data publikacji strony internetowej: 2017-01-01 Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-03-03 Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji […]

Czytaj więcej

Plan awaryjny – jak szukać pomocy, gdy doświadczamy przemocy domowej w trakcie epidemii

Czas ograniczenia kontaktów społecznych, izolacji i kwarantanny może sprzyjać wzrostowi przemocy w rodzinie. Nie możemy pozwolić, aby osoby doświadczające krzywdy pozostały w tym same. Poniżej przedstawiamy „Plan awaryjny” opracowany przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, działając we współpracy z ekspertkami Fundacji Feminoteka, Centrum Praw Kobiet i Niebieskiej Linii IPZ. Prosimy o zapoznanie się.

Czytaj więcej
Skip to content