Kategoria: Aktywny Samorząd

Aktywny Samorząd – Moduł II

Aktywny Samorząd Dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” – Moduł II może uzyskać osoba niepełnosprawna, która: posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi. W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które: posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec […]

Czytaj więcej

Aktywny Samorząd – Moduł I

Aktualne zasady realizacji programu „Aktywny samorząd” – Moduł I znajdują się z zakładce do pobrania > Kierunki działań oraz warunki brzegowe programu „Aktywny samorząd” obowiązujące w roku bieżącym.

Czytaj więcej
Skip to content