– Akademia Rodzicielstwa Zastępczego

W ramach projektu ,,Poprawa dostępu do usług społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach zrealizowało cykl szkoleń dla rodzin zastępczych pt. ,,Akademia Rodzicielstwa Zastępczego”. Szkolenia odbyły się  w trzech miastach na terenie naszego powiatu tj. w Szamotułach, Pniewach oraz Wronkach.

Tematyka szkoleń dotyczyła uzależnień dzieci i młodzieży od Internetu, gier komputerowych, telefonu, tabletu oraz mediów społecznościowych. Pochylono się także nad tematem zachowań agresywnych oraz zaproponowano alternatywne sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami. Omówiono współczesne wirtualne niebezpieczeństwa, z jakimi mogą mieć kontakt dzieci oraz wyposażono rodziców zastępczych w wiedzę o sposobach motywowania dzieci do nauki i technikach radzenia sobie ze stresem. Na prośby uczestników rozmawiano także o zaburzeniach związanych z jedzeniem tzn. o anoreksji, bulimii i impulsywnym przejadaniu się. Na zakończenie skupiono się na aspekcie relacji z dziećmi i starano się odpowiedzieć na pytania: Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci chciały do nas mówić oraz dlaczego dzieci kłamią?

Podczas, gdy rodzice uczestniczyli w szkoleniu, ich pociechy miały zapewnioną opiekę animatorów ,,Mozaiki” z Poznania. Dzieci spędzały czas na zabawach ruchowych, plastycznych, muzycznych, cyrkowych oraz grach zespołowych i planszowych. Nie zabrakło atrakcji w postaci przebieranych sesji fotograficznych czy nauki gry na bębnach pod okiem specjalistów w tej dziedzinie.

Back to top