Informacja o projekcie:

Powiat Szamotulski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w okresie od 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r. realizował projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim”.

Projekt był realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych i zdrowotnych w tym usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług asystenckich i opiekuńczych.

Szczegółowy opis działań projektowych znajduje się w poniższym załaczniku:

Informacja o projekcie (*.pdf)

 

Zapytania ofertowe:

1. Zapytanie ofertowe nr 1/WRPO/7.2.1/2017/RR

W związku z realizacją projektu pt.: „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim”, numer RPWP.07.02.01-30-0017/15, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Powiat Szamotulski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług szkoleniowych.

Treść zapytania z załącznikami (*.pdf)

2. Zapytania ofertowe - poradnictwo specjalistyczne

W związku z realizacją projektu pt.: „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim”, numer RPWP.07.02.01-30-0017/15, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Powiat Szamotulski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach zaprasza do składania ofert na świadczenie usług poradnictwa specjalistycznego przez:

1) prawnika - treść zapytania z załącznikami (*.pdf)
2) psychologa - treść zapytania z załącznikami (*.pdf)
3) pedagoga - treść zapytania z załącznikami (*.pdf)
4) logopedę - treść zapytania z załącznikami (*.pdf)
5) terapeutę uzależnień - treść zapytania z załącznikami (*.pdf)
6) mediatora - treść zapytania z załącznikami (*.pdf)
7) seksuologa - treść zapytania z załącznikami (*.pdf)
8) doradcę zawodowego - treść zapytania z załącznikami (*.pdf).

3. Zapytanie ofertowe - wypożyczenie sprzętu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach zaprasza do składania ofert na wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego w projekcie "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim".

W związku z realizacją projektu pt.: „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim”, numer RPWP.07.02.01-30-0017/15, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego.

Treść zapytania z załącznikami (*.pdf)

 

Przetargi

1. Przetarg na zakup lokalu mieszkalnego w miejscowości Szamotuły

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach informuje, że w ramach realizacji projektu pt.: „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim”, nr RPWP.07.02.01-30-0017/15, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, ogłoszony został przetarg na zakup lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na realizację usługi mieszkania chronionego.

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego

2. Drugi przetarg na zakup lokalu mieszkalnego w miejscowości Szamotuły

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach informuje, że w ramach realizacji projektu pt.: „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim”, nr RPWP.07.02.01-30-0017/15, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, ogłoszony został drugi przetarg na zakup lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na realizację usługi mieszkania chronionego.

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego

 

Ogłoszenie o pracy:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach poszukuje pracownika na stanowisko opiekuna – asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej/niesamodzielnej.

Zatrudnienie opiekuna - asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej/niesamodzielnej, jest elementem realizacji projektu partnerskiego pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim” realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o pracy znajduje się poniżej.

Ogłoszenie: opiekun - asystent osobisty (*.pdf)

 

 

Projekt WRPO
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Karta Dużej Rodziny
System Obsługi Wsparcia
20 Lat Powiatu Szamotulskiego