Aktualne zasady realizacji programu "Aktywny samorząd" - Moduł I znajdują się z zakładce Do pobrania > Kierunki działań oraz warunki brzegowe programu "Aktywny samorząd" obowiązujące w roku 2019.

Projekt WRPO
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Karta Dużej Rodziny
System Obsługi Wsparcia