Aktualne zasady realizacji programu "Aktywny samorząd" - Moduł I znajdują się z zakładce do pobrania > Kierunki działań oraz warunki brzegowe programu "Aktywny samorząd" obowiązujące w roku bieżącym.

Projekt WRPO
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Karta Dużej Rodziny
System Obsługi Wsparcia
20 Lat Powiatu Szamotulskiego