Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.

Dlatego gdy:

  • nagle spotykasz się z sytuacją z którą nie wiesz jak sobie poradzić
  • czujesz że Twoje dotychczasowe sposoby rozwiązywania problemów są nieskuteczne
  • przeżywasz konflikty rodzinne
  • doświadczyłeś utraty
  • doświadczyłeś przemocy
  • jesteś osobą poszkodowaną w wyniku przestępstwa, wypadku lub katastrofy

Skontaktuj się z nami.

Punkt Interwencji Kryzysowej oferuje darmową pomoc psychologiczną w każdy czwartek, w godzinach 15:30 - 21:30

Rezerwacji terminu można dokonać drogą telefoniczną pod nr 61 29 22 674 lub 61 29 20 320 lub osobiście pod adresem: ul. Wojska Polskiego 1.

W celu umówienia spotkania zapraszamy do kontaktu w godzinach funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie.

Kontakt telefoniczny do Punktu Interwencji Kryzysowej w godzinach dyżuru 61 29 22 674 lub 61 29 20 320

Projekt WRPO
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Karta Dużej Rodziny
System Obsługi Wsparcia
20 Lat Powiatu Szamotulskiego