Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w partnerstwie z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi zapraszają do udziału w projekcie pt.: „Integracja i aktywizacja społeczno – zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego (II)”.

Głównym celem projektu jest integracja społeczna i zawodowa 96 osób, niepełnosprawnych oraz osób przebywających w pieczy zastępczej i opuszczających pieczę zastępczą, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w Powiecie Szamotulskim poprzez wykorzystanie różnorodnych metod aktywizujących, prowadzących do zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych i społecznych oraz podjęcia zatrudnienia.

Zachęcamy do zapozania się z zaproszeniem do udziału w projekcie - do pobrania.

Projekt WRPO
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Karta Dużej Rodziny
System Obsługi Wsparcia
20 Lat Powiatu Szamotulskiego