W ramach projektu ,,Poprawa dostępu do usług społecznych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach zrealizowało cykl szkoleń dla rodzin zastępczych pt. ,,Akademia Rodzicielstwa Zastępczego". Szkolenia odbyły się  w trzech miastach na terenie naszego powiatu tj. w Szamotułach, Pniewach oraz Wronkach.

Tematyka szkoleń dotyczyła uzależnień dzieci i młodzieży od Internetu, gier komputerowych, telefonu, tabletu oraz mediów społecznościowych. Pochylono się także nad tematem zachowań agresywnych oraz zaproponowano alternatywne sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami. Omówiono współczesne wirtualne niebezpieczeństwa, z jakimi mogą mieć kontakt dzieci oraz wyposażono rodziców zastępczych w wiedzę o sposobach motywowania dzieci do nauki i technikach radzenia sobie ze stresem. Na prośby uczestników rozmawiano także o zaburzeniach związanych z jedzeniem tzn. o anoreksji, bulimii i impulsywnym przejadaniu się. Na zakończenie skupiono się na aspekcie relacji z dziećmi i starano się odpowiedzieć na pytania: Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci chciały do nas mówić oraz dlaczego dzieci kłamią?

Podczas, gdy rodzice uczestniczyli w szkoleniu, ich pociechy miały zapewnioną opiekę animatorów ,,Mozaiki” z Poznania. Dzieci spędzały czas na zabawach ruchowych, plastycznych, muzycznych, cyrkowych oraz grach zespołowych i planszowych. Nie zabrakło atrakcji w postaci przebieranych sesji fotograficznych czy nauki gry na bębnach pod okiem specjalistów w tej dziedzinie.

Oto krótka relacja fotograficzna.

 IMG 2786 IMG 2868 
 IMG 2801  IMG 2816
 IMG 2811  IMG 2874
 IMG 2883  IMG 2835
Projekt WRPO
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Karta Dużej Rodziny
System Obsługi Wsparcia