Zarząd Powiatu Szamotulskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej. 

Celem naboru jest wyłonienie członków Komisji Konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert na realizację w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Szamotulskiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami znajdują się poniżej.

Termin składania ofert upływa 11 grudnia 2017 r.

Ogłoszenie o naborze

Formularze w formacie MS Word

Projekt WRPO
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Karta Dużej Rodziny
System Obsługi Wsparcia
20 Lat Powiatu Szamotulskiego