Zarząd Powiatu Szamotulskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Ogłoszenie o konkursie, zawierające warunki, cel konkursu, zakres merytoryczny, zasady składania ofert opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Termin składania ofert upływa 20 grudnia 2017 r. o godz. 12:00.

 

Wzór oferty do pobrania

 

Projekt WRPO
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Karta Dużej Rodziny
System Obsługi Wsparcia