Uprzejmie informujemy, że  terminy przyjmowania wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, są następujące:

1) 30 marca 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018),

2) 10 października 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019). 

 

Informujemy również, że na stronie internetowej Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta PCPR w Szamotułach udostępniony został formularz elektroniczny wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Formularz ten pozwala na wypełnienie wniosku oraz przesłanie gp do PCPR poprzez:

1) zapisanie wniosku w formacie *.pdf do wydruku i dostarczenie podpisanej wersji papierowej (nie prze email),

2) przesłanie do PCPR poprzez platmofmę ePUAP (wymagany jest Profil Zaufany).

Link do formularza.

 

Projekt WRPO
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Karta Dużej Rodziny
System Obsługi Wsparcia