Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szamotułach orzeka w sprawach:

  • ustalenia niepełnosprawności dzieci do lat 16 w celu uzyskania m.in. zasiłku pielęgnacyjnego,
  • ustalenia stopnia niepełnosprawności osobom powyżej 16 roku życia i dorosłym do celów pozarentowych.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności otrzymują przede wszystkim te osoby, które nie posiadają orzeczenia lekarza orzecznika ZUS. Osoby posiadające ważne orzeczenie ZUS mogą złożyć wniosek w celu korzystania z ulg i uprawnień. Wówczas orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jest tzw. przełożeniem orzeczenia ZUS. To znaczy, że przekłada się niezdolność do pracy na stopień niepełnosprawności i pozostawia się ważność orzeczenia na taki sam okres jak wydał ZUS.

Projekt WRPO
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Karta Dużej Rodziny
System Obsługi Wsparcia
20 Lat Powiatu Szamotulskiego