dzieci z rodzin zastepczych i domow dziecka na wyjatkowych warsztatach 1Czterdziestka dzieci z szamotulskich placówek opiekuńczych prowadzonych przez siostry zakonne oraz wychowywanych w rodzinach zastępczych udała się w minionym tygodniu na spotkanie z prawdziwym Świętym Mikołajem.

Zapraszamy do udziału w projecie Stowarzyszenia WIOSNA, który w wyjątkowy sposób inspiruje ludzi do stawania się kimś więcej, do wygrywania swojego życia i zostania Bohaterem.

Powiat Szamotulski ogłasza konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej.

Od dnia 01 lipca 2014 roku, na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 roku o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Aby umożliwić wszystkim zainteresowanym osobom niepełnosprawnym uzyskanie dokumentu uprawniającego do wydania karty parkingowej, wydłużono okres ważności kart parkingowych, wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 lipca 2014r., do dnia 30 czerwca 2015r.

Uprzejmie informujemy, że od maja 2014 roku ulegają zmianie godziny przyjęć psychologa.

Projekt WRPO
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Karta Dużej Rodziny
System Obsługi Wsparcia