Przedświąteczne warsztaty plastyczne dla dzieci z rodzin zastępczychPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach zorganizowało przedświąteczne warsztaty plastyczne dla dzieci z rodzin zastępczych.

18 listopada odbyła się organizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach II konferencja „W Powiecie Szamotulskim wokół Rodziny”. W konferencji wziął udział Starosta Powiatu Szamotulskiego Józef Kwaśniewicz, który objął patronatem to wydarzenie.

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Informujemy, że od dnia 2 marca 2015 r. ulegają zmianie godziny pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Wspieraj rodziny wielodzietne i rodziny zastępcze - zostań Partnerem Programu "Karta Dużej Rodziny Powiatu Szamotulskiego".

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w programie zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach przy ul. Wojska Polskiego 1.

Projekt WRPO
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Karta Dużej Rodziny
System Obsługi Wsparcia