Uprzejmie informujemy, że  terminy przyjmowania wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, są następujące:

1) 30 marca 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018),

2) 10 października 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019). 

Oddział Wielkopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza w dniu 27 lutego 2018 roku na konferencję pt.: „Spółdzielnie socjalne jako sposób na przeciwdziałanie bierności zawodowej”.

Informujemy, że 31 stycznia 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego opublikowane zostały zarządzenia Starosty Szamotulskiego w sprawie obowiązujących od 1 lutego 2018 r. kosztów utrzymania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz domach pomocy społecznej mających siedzibę na terenie Powiatu Szamotulskiego.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 2 stycznia 2018 r. osoby z niepełnosprawnościami mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON.

Zarząd Powiatu Szamotulskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej. 

Zarząd Powiatu Szamotulskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Projekt WRPO
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Karta Dużej Rodziny