Uprzejmie informujemy, że od dnia 19 września 2019 r. uruchomiono nabory na następujące zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych dofinansowanych ze środków PFRON:

  • sport, kultura, turystyka i rekreacja,
  • zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny - instytucje

Informujemy, że uruchomiony został nabór wniosków dotyczących Modułu I pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. W ramach programu realizowany będzie  m.in. Obszar C1, obejmujący pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Informujemy, że 2 maja 2019 r. oraz 21 czerwca 2019 r.  będą w PCPR w Szamotułach dniami wolnymi od pracy. W zamian za wskazane dni wolne  PCPR czynne będzie w soboty 6 kwietnia 2019 r. oraz 8 czerwca 2019 r., w godz. 7:30 - 15:30.

Uprzejmie informujemy, że  terminy przyjmowania wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, są następujące:

1) 31 marca 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019),
2) 10 października 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020). 

O dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w 2019 r. będzie można aplikować wyłącznie drogą elektroniczną przy pomocy Systemu SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON).

Widzisz Reaguj Zadzwoń

Przypominamy o zwracaniu szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować naszej pomocy. Osoby bezdomne, samotne, a także pod wpływem alkoholu są najbardziej narażone na wychłodzenie organizmu. Nie bądźmy obojętni, reagujmy jeśli zauważymy kogoś potrzebującego pomocy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach informuje o rozstrzygnięciu naboru na Partnera do projektu konkursowego w ramach Poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+.

Projekt WRPO
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Karta Dużej Rodziny
System Obsługi Wsparcia
20 Lat Powiatu Szamotulskiego