Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił „Program wyrównywania różnic między regionami III”. Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do rehabilitacji.

W siedzibie PCPR w Szamotułach przygotowano miejsce do przewijania niemowląt. To kolejne obok Kącika Malucha udogodnienie, mające ułatwić załatwianie niezbędnych spraw rodzicom z małymi dziećmi.

Informujemy osoby niepełnosprawne, że można już pobierać  obowiązujące w roku 2016 wnioski o dofinanowanie  w ramach Programu "Aktywny samorząd" - Moduł II, obejmujący pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Poznaj przedsiębiorców wspierających rodziny wielodzietne i rodziny zastępcze - partnerów Programu "Karta Dużej Rodziny Powiatu Szamotulskiego".

Informujemy osoby niepełnosprawne, że w dniu 22 lutego 2016 r. Zarząd PFRON przyjął "Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach informuje o rozstrzygnięciu naboru na Partnera do projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 7.2.1 WRPO 2014+.

Projekt WRPO
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Karta Dużej Rodziny
System Obsługi Wsparcia
20 Lat Powiatu Szamotulskiego