Poznaj przedsiębiorców wspierających rodziny wielodzietne i rodziny zastępcze - partnerów Programu "Karta Dużej Rodziny Powiatu Szamotulskiego".

Informujemy osoby niepełnosprawne, że w dniu 22 lutego 2016 r. Zarząd PFRON przyjął "Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach informuje o rozstrzygnięciu naboru na Partnera do projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 7.2.1 WRPO 2014+.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach ogłasza otwarty nabór Partnera zainteresowanego utworzeniem partnerstwa, którego celem będzie wspólne opracowanie koncepcji projektu oraz wniosku o dofinansowanie projektu, a następnie wspólna realizacja projektu pozakonkursowego.

W dwie kolejne środy – 20 i 27 stycznia 2016 r. w Świetlicy Socjoterapeutycznej ORBITA odbywały się warsztaty plastyczne dla dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej oraz świetlicy socjoterapeutycznej, zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach przy współpracy z Szamotulskim Ośrodkiem Kultury.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 4 stycznia 2016 r. osoby z niepełnosprawnościami mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON.

Projekt WRPO
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Karta Dużej Rodziny
System Obsługi Wsparcia
20 Lat Powiatu Szamotulskiego