Informujemy, że 31 stycznia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego opublikowane zostały zarządzenia Starosty Powiatu Szamotulskiego w sprawie obowiązujących od 1 lutego 2017 r. kosztów utrzymania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz domach pomocy społecznej mających siedzibę na terenie Powiatu Szamotulskiego.

Parafialne Koło CARITAS przy Bazylice pw. MB Pocieszenia i św. Stanisława Biskupa oraz PCPR w Szamotułach zapraszają dzieci w wieku 6-15 lat na „FERIE W ORBICIE”

Uprzejmie informujemy, że od dnia 2 stycznia 2017 r. osoby z niepełnosprawnościami mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON.

Z uwagi na zmianę operatora usług telekomunikacyjnych od dnia 01.01.2017 r. zmienają się numery telefonów do PCPR.

IMG 0986

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach zorganizowało przedświąteczne warsztaty plastyczne dla dzieci z rodzin zastępczych.

Zarząd Powiatu Szamotulskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej. 

Projekt WRPO
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Karta Dużej Rodziny
System Obsługi Wsparcia